Hore
(0)

Zoznam štúdií

Terapeutické dôsledky intervencie HBOT pri stárnutí

Hyperbarická oxygenoterapia pre zdravé starnutie 4.časť V poslednom desaťročí došlo k explózii záujmu o omladzovací potenciál HBOT,ktorý ďaleko presahuje jeho tradičné použitie v medicíne. Týmto...

Mechanizmy, ktorými HBOT zasahuje do stárnutia

Hyperbarická oxygenoterapia pre zdravé starnutie 3.časť Za posledných niekoľko desaťročí sa dosiahol významný pokrok v pochopení molekulárnych mechanizmov procesu starnutia. Je zrejmé, že to poskytuje...

Paradox kyslíka pri starnutí – 2. časť

Hyperbarická oxygenoterapia pre zdravé stárnutie 2.časť Existuje paradoxný vzťah medzi kyslíkom a starnutím.Napriek nepostradateľnej úlohe, ktorú kyslík zohráva v homeostáze tkanív a prežití organizmov, kyslík sa považuje...

Hyperbarická oxygenoterapia pre zdravé stárnutie – 1.časť

Cieľom tohto článku je poskytnúť prehľad mechanizmov, ktorými sa HBOT zameriava na proces starnutia, ako aj jeho potenciálne terapeutické dôsledky podporované predklinickými a malými klinickými...

Zlepšenie kognitívnych funkcií u zdravých mladých dospelých ľudí s aplikáciou hyperbarického kyslíka

Ľudský mozog je metabolicky najaktívnejším orgánom v tele. Prísun kyslíka je nevyhnutný pre duševné aktivity v mozgu. Hoci dospelý mozog nerastie, nedelí sa ani sa...